Idrottsföreningen Hellton – P10

-102019-20HandbollKarlstad

Bakre raden: Axel Forsman, Emil Klaremo, Oliver Skarman, Alice Kjällström, Alvin Nordström, Olle Ageland, Elliot Westlund.

Främre raden: Anders Kjällström, Folke Kjällström, Theo Andersson Suo, Liam Damström, Charlie Lundin Bergström, Valdemar Våge, Jonathan Eklund, Oskar Kullander, Erik Westerberg.